Chương trình hướng dẫn lái xe an toàn tại Honda Hương Giang 3

Chương trình hướng dẫn lái xe an toàn tại Honda Hương Giang 3

   Là nhà sản xuất các phương tiện giao thông, Công ty Honda Việt Nam (HVN) và tất cả các Cửa hàng do Honda Ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc luôn coi các hoạt động lái xe an toàn (LXAT) là trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với xã hội. Trên quan điểm như vậy, HVN và hệ thống các HEAD đã luôn nỗ lực hết mình trong các hoạt động tuyên truyền và hướng dẫn LXAT cho tất cả khách hàng và cho cộng đồng. Các chương trình đào tạo LXAT được tổ chức phù hợp với từng nhóm đối tượng đã đem lại hiệu quả tốt và nhận được nhiều tình cảm của học viên
HONDA Hương Giang là một trong những đơn vị tham gia rất tích cực vào chương trình này. Hoạt động sôi nổi của HEAD Hương giang trong công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng LXAT cho cộng đồng đã đóng góp tích cực cho xã hội nhằm cải thiện thực trạng giao thông còn đang rất phức tạp ở Việt Nam, đồng thời thể hiện sự quan tâm đến an toàn của những khách hàng đã tin tưởng sử dụng các sản phẩm chất lượng cao của HONDA Hương Giang
Bên cạnh nội dung giảng dạy hấp dẫn và thiết thực, kết hợp hài hòa giữa lý thuyết và thực hành, những chương trình hướng dẫn LXAT do HEAD Honda Hương Giang 3 thực hiện còn được đầu tư tổ chức với quy mô lớn hơn và chuyên nghiệp hơn, kết hợp đào tạo LXAT với các hoạt động tri ân khách hàng sâu sắc, đem lại sự thỏa mãn cao cho khách hàng
Một số hình ảnh tại chương trình hướng dẫn lái xe an toàn của HONDA Hương Giang 3
Là nhà sản xuất các phương tiện giao thông, Công ty Honda Việt Nam (HVN) và tất cả các Cửa hàng do Honda Ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc luôn coi các hoạt động lái xe an toàn (LXAT) là trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với xã hội. Trên quan điểm như vậy, HVN và hệ thống các HEAD đã luôn nỗ lực hết mình trong các hoạt động tuyên truyền và hướng dẫn LXAT cho tất cả khách hàng và cho cộng đồng. Các chương trình đào tạo LXAT được tổ chức phù hợp với từng nhóm đối tượng đã đem lại hiệu quả tốt và nhận được nhiều tình cảm của học viên
HONDA Hương Giang là một trong những đơn vị tham gia rất tích cực vào chương trình này. Hoạt động sôi nổi của HEAD Hương Giang trong công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng LXAT cho cộng đồng đã đóng góp tích cực cho xã hội nhằm cải thiện thực trạng giao thông còn đang rất phức tạp ở Việt Nam, đồng thời thể hiện sự quan tâm đến an toàn của những khách hàng đã tin tưởng sử dụng các sản phẩm chất lượng cao của HONDA Hương Giang
Bên cạnh nội dung giảng dạy hấp dẫn và thiết thực, kết hợp hài hòa giữa lý thuyết và thực hành, những chương trình hướng dẫn LXAT do HEAD Honda Hương Giang 3 thực hiện còn được đầu tư tổ chức với quy mô lớn hơn và chuyên nghiệp hơn, kết hợp đào tạo LXAT với các hoạt động tri ân khách hàng sâu sắc, đem lại sự thỏa mãn cao cho khách hàng
Một số hình ảnh tại chương trình hướng dẫn lái xe an toàn của HONDA Hương Giang 3

popup

Số lượng:

Tổng tiền: