Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ xe gắn máy Honda phải được tiến hành theo lịch bảo dưỡng trong Sách hướng dẫn sử dụng xe và phải do Cửa hàng hoặc Trạm dịch vụ được ủy nhiệm thực hiện thì việc bảo hành này mới có hiệu lực.

      Việc kiểm tra bảo dưỡng định kỳ được xác định theo số km hoặc tháng sử dụng, tính theo trường hợp nào đến trước (xem Phiếu bảo hành).

      Trước khi chạy xa, ngoài việc kiểm tra định kỳ cần có sự kiểm tra đặc biệt tại xưởng (quý khách phải chịu chi phí).

      Ngoài ra, trước khi chạy xe cần kiểm tra những điểm sau: còi, đèn, quay tay lái, đèn báo rẽ (signal), phanh (thắng), ly hợp (ambraya), lốp (vỏ), kính chiếu hậu, mức xăng và dầu nhớt máy.

      Công ty Honda Việt Nam có quyền sửa đổi các điều kiện của việc bảo hành này hoặc sản phẩm của mình mà không chịu trách nhiệm về việc áp dụng những thay đổi này cho những xe đã bán trước đó.

      Lịch và thời gian kiểm tra định kỳ: Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham khảo của quý khách về các mục kiểm tra định kỳ cho các loại xe do Honda Việt Nam sản xuất, chúng tôi xin tóm tắt các mục cần kiểm tra theo số km và số tháng sử dụng thích hợp, tương ứng với thời gian kiểm tra tại các cửa hàng.

      C: lau chùi. T: kiểm tra. R: thay thế. L: bôi trơn

      * Ghi chú: Loại xe tay ga được sử dụng loại lọc gió bằng giấy ẩm, nên không cần bảo dưỡng chỉ thay mới ở 16.000 km. Để biết thêm chi tiết về lịch bảo dưởng của từng loại xe, xin tham khảo Sách hướng dẫn sử dụng được cung cấp kèm theo từng loại sản phẩm.

 

Kiểm tra định kỳ       Thời hạn thực hiện kiểm tra định kỳ

 

Lần 1

 

Trước 1 THÁNG  VÀ 1000KM

 

Lần 2

 

1 THÁNG 1 NGÀY - 4 THÁNG HOẶC 1.001KM - 4.000KM
Tính theo trường hợp đến trước kể từ ngày mua xe

 

Lần 3

 

4 THÁNG 1 NGÀY - 8 THÁNG HOẶC 4.001KM - 8.000KM
Tính theo trường hợp đến trước kể từ ngày mua xe

 

Lần 4

 

8 THÁNG 1 NGÀY - 12 THÁNG HOẶC 8.001KM - 12.000KM
Tính theo trường hợp đến trước kể từ ngày mua xe

 

Lần 5

 

12 THÁNG 1 NGÀY - 18 THÁNG HOẶC 12.001KM - 16.000KM
Tính theo trường hợp đến trước kể từ ngày mua xe

 

Lần 6

 

18 THÁNG 1 NGÀY - 24 THÁNG HOẶC 16.001KM - 20.000KM
Tính theo trường hợp đến trước kể từ ngày mua xe
popup

Số lượng:

Tổng tiền: